Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia

16 listopada 2022

NR 12 (Listopad 2022)

Magia społecznego przywództwa – budowanie wizerunku managerów C-suite

0 600

Przywództwo społeczne jest jednym z wiodących trendów, według których kreowane są obecnie marki personalne szefów i managerów wysokiego szczebla. W dobie wciąż rosnącej świadomości polityki zrównoważonego rozwoju i jej wpływu zarówno na biznesy, jak i na całe społeczności, sposób, w jaki współczesny lider powinien pozycjonować się w świecie online, wydaje się oczywisty. Czy aby na pewno?

Zanim jednak o tym, wróćmy na moment do podstaw i przypomnijmy sobie, od czego zacząć budowanie wizerunku w świecie online. Kreując wizerunek – czy to swój (personal branding), czy osoby trzeciej (influencera, managera etc.) – pod uwagę bierzemy w zasadzie te same kryteria. Jakie?

POLECAMY

  1. Cel – definiujemy, co chcemy osiągnąć dzięki konkretnym aktywnościom. Cele mogą być różne, od zwiększenia rozpoznawalności, przez pogłębienie zaufania społecznego, promowanie produktu, na employer brandingu skończywszy.
  2. Grupa docelowa – żaden komunikat nie zadowoli wszystkich grup docelowych, a im ogólniej się komunikujemy, tym mniejszy mamy wpływ na naszego odbiorcę. Odpowiadając sobie na pytanie, do kogo chcemy się zwrócić, nie tylko będziemy w stanie dobrać odpowiednią dla odbiorcy treść, ale także sam format wiadomości i jej nośnik. Znaj swojego odbiorcę, po prostu.
  3. Nadawca wiadomości – a konkretnie to, jaką jest osobą, co jest mu/jej bliskie i w jaki sposób jest on/ona odbierana przez otoczenie. Zweryfikowanie mocnych i słabych stron osoby, której wizerunek chcemy budować, stanowi nie tylko punkt wyjścia do przyszłych analiz, ale pomoże nam w doprecyzowaniu grupy docelowej i samego komunikatu.
  4. Sposób komunikacji – formuła, jaką wykorzystamy do komunikowania się ze światem, jest w zasadzie wypadkową trzech pierwszych punktów: medium dobieramy nie tylko pod wpływem naszej grupy docelowej, ale także w związku z profilem nadawcy wiadomości. Ma to istotne znaczenie szczególnie w budowaniu wizerunku managerów wyższego szczebla.

CEO branding – z czym to się je?

Markę CEO lub innego managera wysokiego szczebla, buduje szereg podejmowanych przez niego/nią aktywności z zakresu zarządzania ludźmi i biznesem – od wystąpień publicznych, przez komentarze eksperckie i komunikację z załogą, po zaangażowanie w mediach społecznościowych. To ostatnie daje największe pole do popisu, umożliwiając komunikowanie ww. działań w sposób dostępny dla każdego. Dlaczego zatem ponad 60% CEO firm z rankingu Fortune 500 nie ma kont w serwisach społecznościowych? Odpowiedź wydaje się prosta: bo ich nie potrzebują. Albo przynajmniej tak im się wydaje.
W obliczu galopującej digitalizacji i potrzeb pracowników pokolenia Y, Z, a nawet Alpha – postać lidera powinna być widoczna także online. Współczesny manager jest dostępny dla ludzi, otwarty na komunikat zwrotny, szczery i transparentny. Jeśli do tego ma charyzmę, jest merytoryczny i potrafi opowiadać historie, praca nad jego wizerunkiem będzie czystą przyjemnością.
Aktywni w sieci liderzy nie tylko postują i udostępniają posty innych, ale także aktywnie reagują na to, co pojawia się w ich otoczeniu, komentując treści i odpowiadając na komentarze swoich szefów, znajomych i współpracowników. To szczególnie ważne w kontekście tych ostatnich, bo pomaga budować relacje, na które w innych okolicznościach mogłoby nie być szans.
Od managerów oczekuje się komunikatywności, transparentności i szczerości. To klucz do tego, by zostali wysłuchani i by inni chcieli za nimi podążać, dając się odrobinę zainspirować. Managerowie wysokiego szczebla to naturalni influencerzy, budujący markę firmy online – warto o tym pamiętać.

Co z tym społecznym przywództwem?

Najbardziej inspirującym przykładem społecznego przywództwa w ostatnim czasie był gest Ryana Gellerta, założyciela Patagonii, który przekazał firmę w ręce funduszu działającego na rzecz walki ze zmianami klimatu. W kreowaniu postawy społecznego lidera nie chodzi o to, by oddać majątek na szczytny cel, ważne jest wspieranie pozytywnych społecznie zachowań, dawanie przykładu innym i postulowanie zmian na rzecz np. redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wspomniane zagadnienie jest dobrym tematem do komunikacji w Polsce, jak wynika bowiem z przeprowadzonego przez Merck badania opinii Europejczyków1, aż 83% młodych Polaków jest otwartych na zmianę swoich nawyków celem redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nie mn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy