Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Raport

27 sierpnia 2020

RAPORT: wzrost zapotrzebowania na zarządzanie kryzysowe i digital PR po pandemii

0 1109

Profesjonaliści z branży public relations są zgodni co do tego, że po pandemii wzrośnie zapotrzebowanie na zarządzanie kryzysowe (77%) oraz digital PR (72%). Po przeciwnej stronie znajdują się organizacja eventów i sponsoring, gdzie spadek zapotrzebowania prognozuje odpowiednio 78% i 63% respondentów. Powyższe wyniki są efektem badań przeprowadzonych w roku 2020 przez zespół analityków Exacto.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 szczególnego znaczenia nabrały dwa obszary, którymi zajmują się specjaliści public relations. Zarządzanie kryzysowe było uruchamiane przez znaczną część podmiotów, które musiały dostosować procedury do nowych realiów. Digital PR natomiast, w naturalny sposób zyskuje na znaczeniu z racji przeniesienia znacznej części działań do sieci – podsumowuje dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, współautor badań.

POLECAMY

Badania dowodzą, iż profesjonaliści PR prognozują także wzrost zapotrzebowania na rynku w zakresie komunikacji wewnętrznej (51%) oraz CSR (42%). Co ciekawe, przy tym drugim obszarze 35% specjalistów mówi o spadku popytu na tego typu działania. – CSR jest na tyle specyficzny, że niektóre firmy uruchamiając oszczędności będą rezygnowały z tych działań, a inne wpasują aktywności w obszarze CSR w walkę z COVID-19 – dodaje Marek Zajic, lider zespołu badawczego Exacto. Podobna rozbieżność widoczna jest w kategorii relacji z influencerami, gdzie wzrost zapotrzebowania prognozuje 33% specjalistów, a spadek 41%. Obszarami, na które zapotrzebowanie będzie się kurczyć są (oprócz eventów i sponsoringu) badania i ewaluacje – spadek prognozuje 42% badanych.

 

Spoglądając sumarycznie na wszystkie badane obszary, respondenci wskazywali wzrost łącznie 1096 razy (36%), spadek – 1025 (33%), a 961 razy (31%) prognozowali, że sytuacja pozostanie bez zmian. Taki rozkład sugeruje, że pomimo głębokiego, wewnętrznego przetasowania, rynek działań PR oceniany jest w sposób zrównoważony ze względu na różnorodność sfer zadaniowych, które zastępują i uzupełniają się wzajemnie.

Analizę popytową uzupełniono dodatkową informacją dotyczącą potencjału outsourcingowego poszczególnych usług. Wśród zadań realizowanych głównie przy wsparciu zewnętrznym, czyli tych z największym potencjałem outsourcingowym, specjaliści branży PR wskazali: badania i ewaluacje (36%), zarządzanie kryzysowe (33%), relacje z influencerami (28%), organizację eventów (28%) oraz digital PR (28%). – Interpretując te odpowiedzi należy mieć na uwadze, że na wysoko oceniane pod kątem outsourcingowym badania i ewaluacje oraz organizację eventów trzeba nałożyć prognozowany przez specjalistów spadek zapotrzebowania w tych obszarach. Zatem firmy nie tylko rezygnują z części działań, ale także optymalizując koszty szukają podmiotów zewnętrznych do realizacji tych, które jednak planują wykonać – dodaje Dariusz Tworzydło. Z kolei digital PR i zarządzanie kryzysowe to dziedziny, gdzie wysoki potencjał outsourcingowy połączony jest z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na usługi. Oznacza to, że firmy PR mogą liczyć na coraz większy zasób zleceń w tych obszarach.

 

Więcej informacji w tym zakresie zostanie zaprezentowanych podczas XX Kongresu Public Relations, który odbędzie się w dniach 24-25 września 2020 roku w Rzeszowie.

Przypisy