Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Good practices

7 czerwca 2022

NR 10 (Maj 2022)

Superbrands Polska – siła marki i jej wizerunku

0 1228

90 krajów, kilkadziesiąt tysięcy laureatów i tyle samo historii sukcesu spisanych w Albumach, nazywanych „bibliami brandingu” – Superbrands od 1994 r. na świecie i od 2005 r. w Polsce wyłania i nagradza najsilniejsze marki. Przyznanie powszechnie rozpoznawalnego Godła opiera się na przejrzystym systemie certyfikacji, popartym rzetelnymi badaniami. Inspiruje do rozwoju, integrując uhonorowanych tytułem wokół wspólnego celu: dostarczania klientom najlepszej oferty i wyjątkowych wartości.

W konkurencyjnej gospodarce globalnego świata tym, co decyduje o sukcesie, są doskonałe produkty i usługi, odpowiedzialne relacje i pomysłowy marketing. Superbrands jest unikatowym na rynku wyróżnieniem przyznawanym za wieloletnią konsekwentną pracę na rzecz budowy silnej marki i jedynym, w wypadku którego udział w procesie certyfikacji jest całkowicie bezpłatny.

Superbrand to marka oferująca konsumentom istotne korzyści materialne i emocjonalne, które wykraczają poza te zapewniane przez konkurencję, i za które konsumenci są gotowi zapłacić wyższą cenę. Uzyskanie statusu Superbrand wzmacnia pozycję marki, dodaje prestiżu oraz utwierdza jej klientów i partnerów biznesowych w przekonaniu, że mają do czynienia z najlepszą ofertą w swojej kategorii.

Badanie Superbrands jest największym w Polsce konsumenckim sondażem siły i wizerunku marek. Za jego realizację odpowiada instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Raz na dwa lata grupa 10 tys. respondentów poddaje weryfikacji 2 tys. marek pogrupowanych w ponad 100 kategoriach. Weryfikowane są m.in.: znajomość marki; odsetek osób, które korzystały z jej oferty w poprzednich 12 miesiącach, oraz opinie o niej. Kluczowym wskaźnikiem jest indeks siły marki, będący różnicą pomiędzy liczbą respondentów skłonnych do polecenia jej znajomym – w tym także jako najlepszej w danej kategorii – oraz tych, którzy odradziliby zakup. Wyniki badania są następnie konfrontowane z opinią Rady Marek – stałego grona doradczego Superbrands, złożonego z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i PR. Tytuł otrzymują marki, które uzyskają pozytywną rekomendację doradców i indeks siły wyższy niż 70% ze średniej dla TOP 3 w danej kategorii.
 

 


Proces certyfikacji marek biznesowych odbywa się corocznie na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji: w pierwszej kolejności tworzona jest długa lista marek, poddawana następnie pod głosowanie ekspertów branżowych Konfederacji Lewiatan, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców, w ramach czterech obszarów: jakości produktów lub usług, jakości relacji B2B, innowacyjności oraz działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Marki nagrodzone tytułami Superbrands oraz Business Superbrands otrzymują zaproszenie do członkostwa w elitarnym Klubie. Tym, które zdecydują się do niego przystąpić, Klub oferuje możliwość zaprezentowania historii sukcesu w Albumie Superbrands, posługiwania się Godłem, korzystania z działań promocyjnych oraz udziału w spotkaniach networkingowych w gronie nagrodzonych. Każdą edycję projektu wieńczy uroczysta Gala z udziałem osobistości ze świata kultury i biznesu, podczas której laureaci odbierają Statuetki Superbrands.

Od 2005 r. laureatkami tytułów Superbrands i Business Superbrands w Polsce zostało ponad 300 marek – część z nich wielokrotnie. Ich przedstawiciele wzięli udział w dziesiątkach spotkań, business mixerów i wykładów guru marketingu. W Radzie Marek zasiadło kilkudziesięciu ekspertów – autorytetów w dziedzinie brandingu, a na rynek trafiło 15 edycji Albumu Superbrands.
 


 


Nagrodę honorową Superbrands, przyznawaną dorocznie za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie, odebrali m.in. politycy: Henryka Bochniarz, Leszek Balcerowicz, Lech Wałęsa, Jerzy Buzek i Aleksander Kwaśniewski; twórcy: Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki i Paweł Pawlikowski; sportowcy: Agnieszka Radwańska i Robert Lewandowski; społecznicy: Janina Ochojska i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz publicysta i dziennikarz Marian Turski.

Historia Marki

1994
Na kanwie burzliwej dyskusji, zapoczątkowanej podczas audycji na antenie brytyjskiego radia GLR (obecnie: BBC London), rodzi się pomysł publikacji, która prezentowałaby drogę do sukcesu najsilniejszych marek na rynku.

2004
Powstaje Superbrands Polska.

2005
1 lutego w Auli Politechniki Warszawskiej, podczas pierwszej krajowej Gali Superbrands, statuetkę odbiera 75 najsilniejszych marek, wyłonionych głosami ekspertów.

2012
We współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza po raz pierwszy zostają przyznane nagrody culture.pl Superbrands, ustanowione z myślą o twórcach i instytucjach najskuteczniej wspierających obecność polskiej kultury za granicą. Do roku 2018 otrzymali je: Krzysztof Warlikowski i Grzegorz Jarzyna, Tomasz Stańko, Agnieszka Holland, Roman Gutek, Mariusz Treliński i Boris Kudlička, Lech Majewski, Olga Tokarczuk, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.

2013
W procesie certyfikacji marek po raz pierwszy zostaje uwzględnione badanie konsumenckie.

2016
Tytuł Superbrands po raz pierwszy trafia do marki private label.
Superbrands we współpracy z markami uruchamia kampanię „Podrobione jest kradzione”, mającą na celu zwrócenie uwagi konsumentów i przedstawicieli biznesu na kwestie własności intelektualnej
W ramach strategicznego partnerstwa ze Szkołą Główną Handlową Superbrands inicjuje projekt „Wielkie marki od kuchni”.

2018
Rusza kampania „Polacy wiedzą, co dobre”, promująca marki-laureatki Superbrands.

2020
Ze względu na pandemię COVID-19 laureaci odbierają Statuetki Superbrands podczas Gali zorganizowanej w studiu telewizyjnym, bez udziału publiczności.

Najważniejszymi promotorami Superbrands są marki uczestniczące w projekcie. Zamieszczane na stronach internetowych, opakowaniach, billboardach i w spotach reklamowych godło jest dla 63% z 15 tys. konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia w 2016 r., motywatorem do tego, by sięgnąć po opatrzony nim produkt.

W promocji projektu i marek w ramach kampanii „Polacy wiedzą, co dobre” Superbrands wykorzystuje billboardy AMS, spoty reklamowe w największej w Polsce sieci kin KinAds, spoty radiowe, citylighty i reklamę online.

Na międzynarodowej stronie superbrands.com publikowane są historie sukcesu najsilniejszych polskich marek oraz wywiady z ich CEO.

Album Superbrands co roku trafia do wiodących liderów opinii – ekspertów ds. marketingu i brandingu, prezesów i dyrektorów największych firm w Polsce, a także do firm, dziennikarzy, agencji reklamowych i PR, konsumentów oraz uczelnianych bibliotek.
 


To, czego nie wiedziałeś

W 2009 r. nagroda honorowa Superbrands trafiła do... Fryderyka Chopina – 200-letniej polskiej marki w 200. rocznicę urodzin kompozytora.

Korzystając z narzędzia Superbrand Search na stronie www.superbrands.com, można wyszukać historię sukcesu każdej z marek, która kiedykolwiek uczestniczyła w programie Superbrands na świecie.

Operator Superbrands w Polsce, New Communications, jest jednocześnie wyłącznym przedstawicielem międzynarodowych mediów: CNN, grupy Financial Times, grupy The Economist, japońskiej grupy NIKKEI, wydawnictwa G+J oraz grupy RTL. 

Przypisy