Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study

18 marca 2022

NR 9 (Luty 2022)

W odblaskowej kamizelce, czyli jak budujemy Krakowski Szybki Tramwaj

0 745

Projekt to wyjątkowy, bo na krakowskich doświadczeniach związanych z budową linii tramwajowej w modelu PPP wzorować się będą inne polskie miasta. Nie oznacza to jednak, że na dalszy plan schodzą potrzeby mieszkańców, którzy zmierzą się z sąsiedztwem budowy. Tramwaj do Mistrzejowic to wyzwanie nie tylko inżynierskie, ale i komunikacyjne.

Na budowę linii tramwajowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jeszcze nikt w Polsce się nie zdecydował. Ale Kraków postanowił spróbować i postawił na swoim – jeszcze w tym roku w północnej części miasta rozpoczną się prace nad nowym połączniem.
PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) w dużym uproszczeniu oznacza, że wiele zadań związanych z inwestycją przejmuje na siebie wykonawca, a więc firma zajmująca się na co dzień realizacją prac budowlanych. W przypadku Tramwaju do Mistrzejowic wybrane na partnera prywatnego konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gülermak otrzymało także misję obsługi komunikacyjnej projektu, oczywiście w partnerskiej współpracy z miastem. Zadanie o tyle ciekawe, że z jednej strony jest to przedsięwzięcie pierwsze tego typu w skali kraju, a więc wymagające szerszego rozgłosu. Z drugiej ma charakter lokalny, bo to mieszkańcom z rejonu budowy, np. w drodze do sklepu, będzie za moment towarzyszył cień głębiarek i koparek. Szczęśliwie efektem przewidzianych na ok. dwa lata prac będzie oczekiwane od dawna szybkie połączenie tramwajowe z centrum miasta. Adekwatne do każdego etapu tego projektu tradycyjne metody komunikacji to klucz do sukcesu. Ale w planach jest też kilka nietypowych narzędzi, o których więcej w tym tekście. Najpierw jednak nieco o specyfice budowy.

POLECAMY

Przegląd sieci i kanałów

Analiza ryzyk komunikacyjnych to oczywiście pierwszy rozdział planu działań PR, jaki został opracowany przez partnera prywatnego. Jego głównym założeniem jest pełna dostępność dla społeczeństwa i mediów.
Budowa jeszcze się nie rozpoczęła, ale już największą popularnością wśród mieszkańców cieszy się profil na Facebooku. Większość postów jest chętnie komentowana, a odpowiedzi na zadawane tym kanałem pytania udzielane są niezwłocznie. Niewątpliwym plusem partnerstwa w tym projekcie jest praktyka powielania najważniejszych informacji na profilach Miasta Krakowa i jego jednostek, co daje im jeszcze większą siłę przebicia. Film z planowanym przebiegiem trasy, wizualizacje podziemnych przystanków czy symulacja przejazdu tunelem to materiały, które wzbudziły dotąd największe zainteresowanie projektem w Internecie. Takich ma być jak najwięcej.
 

Ciekawostka

Już dziś wybrane banki udzielające kredytów na inwestycje infrastrukturalne wymagają przedstawienia projektu w zakresie zarządzania ryzykiem komunikacyjnym. A więc również od jego istnienia coraz częściej zależy, czy projekt uzyska finansowanie, a więc de facto czy do jego realizacji w ogóle dojdzie.


Źródłem newsów jest też strona internetowa (w wersji polsko- i angielskojęzycznej), a także dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16 infolinia projektowa i skrzynka e-mail. Na etapie projektowania mieszkańcy zadają pytania tymi kanałami incydentalnie, gdy komunikowany jest jakiś postęp prac, np. start uzgodnień w ramach zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu czy pomiarów ruchu. Na znaczeniu na pewno zyskają, gdy w ruch pójdą piły i koparki. Podobnie jak spoty radiowe czy reportaże wideo, które produkujemy samodzielnie.

Pod okiem nadzoru

Kluczową rolę na etapie realizacji budowy z pewnością odegra Punkt Informacyjny budowy tramwaju do Mistrzejowic. Choć umowa partnerska przewidywała uruchomienie tymczasowego biura informacji dla mieszkańców na krótki okres poprzedzający budowę, z naszych doświadczeń wynika, że warto pójść o krok dalej. Dlatego w rejonie największego frontu robót powstanie stały infopunkt z recepcją, salą konferencyjną i punktem widokowym, z którego będzie można śledzić (i nadzorować!) postęp robót. W tym miejscu mieszkańcy zgłoszą ewentualne uwagi i uzyskają odpowiedzi na wszystkie pytania. W razie potrzeby punkt przyjmie rolę przestrzeni do działań angażujących profesjonalistów wizytujących budowę, dziennikarzy czy… dzieci (ale o nich za chwilę).
 

Rys. 1. Potencjalne ryzyka komunikacyjne na budowie. Rys.: Ryszard Wachel, Gülermak


Gülermak z powodzeniem prowadzi podobne punkty na budowie II linii warszawskiego metra. Sprawdziły się one w przeróżnych sytuacjach – gdy mieszkańcy dopytywali o drgania wynikające z drążenia tunelu, gdy ktoś zgubił dokumenty w pobliżu budowy, a nawet gdy w okolicy pojawił się zziębnięty staruszek, który zapomniał adresu. Trudno o lepszą platformę do nawiązania kontaktów z lokalną społecznością.
Dwa infopunkty na warszawskim Bemowie i Bródnie odwiedza rocznie ponad 1000 mieszkańców, a w organizowanych jesienią dniach otwartych na budowie udział wzięły kolejne 3000 osób. Wizytujący mogli zobaczyć powstającą pod ziemią stację, wejść tam, gdzie dostęp mają tylko budowniczowie metra, porozmawiać z inżynierami… Niewykluczone, że w ten sposób pracy na budowie będą mogli przyjrzeć się krakowianie.

Na opłotkach budowy

Nie należy zapominać, że najlepsze nawet narzędzia online nie zastąpią tradycyjnych spotkań z sąsiadami. Konsultacje społeczne projektów tak zasadniczo ingerujących w miejską tkankę, jak budowa nowego połączenia tramwajowego są w Polsce traktowane jako zbędna konieczność. Władze Krakowa nie dopuszczają jednak drogi na skróty i przeprowadzają konsultacje.
Współpracując z podmiotem publicznym partner zorganizował konsultacje zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Jesienią 2021 roku odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami (stacjonarne i online) moderowane przez socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwa dyżury telefoniczne projektanta, a w trybie ciągłym zbierane były opinie za pośrednictwem internetowej ankiety. Uwagi zgromadzone w toku tych działań zostały skrupulatnie przeanalizowane, a te możliwe do wprowadzenia znalazły się w projekcie architektoniczno-budowlanym. Powstał raport podsumowujący konsultacje, który został upubliczniony w serwisach internetowych Urzędu Miasta Krakowa.
 

Rys. 2. Mobilny Punkt Informacyjny na Rondzie Młyńskim: w listopadzie sąsiedzi przyszłej budowy mogli dowiedzieć się więcej o inwestycji przy kubku gorącej herbaty


Dobrą praktyką na tym kontrakcie są także mniej formalne spotkania z mieszkańcami. W listopadzie w jednym z kluczowych miejsc na mapie przyszłej budowy stanął Mobilny Punkt Informacyjny, w ramach którego – poza dawką świeżych newsów – mieszkańcy otrzymali ulotki i gorącą herbatę. Napoje (zimne lub ciepłe – w zależności od pory roku) będą też w przyszłości wydawane kierowcom, którzy z uwagi na planowane utrudnienia w ruchu mogą spędzić w samochodzie nieco więcej czasu niż zwykle. Budując linię tramwajową mocno liczymy, że niebawem zamienią cztery kółka na bardziej ekologiczny środek transportu.

Młodych doświadczonych na budowę przyjmę

Ekologia to z resztą jedna z istotniejszych cech realizowanej inwestycji podkreślanych w komunikacji. Między innymi o tym, że tramwaj jest dużo przyjaźniejszym dla środowiska środkiem transportu niż samochód, piszemy w książeczce dla dzieci Tramwaj do Mistrzejowic, która niebawem zostanie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy