Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Marta Tittenbrun

PR Manager Fundacji Zaczytani.org
Zajmuje się tworzeniem strategii PR-owej, komunikacją z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi, kontaktami z mediami, relacjami z ambasadorami fundacji, komunikacją w social mediach, przygotowywaniem materiałów dla mediów, organizacją wydarzeń, koordynacją prac grafi cznych i wideo, redakcją i korektą tekstów. Współtworzy kampanie społeczne, programy wolontariackie dla fi rm, działania CSR w obszarze biznesowym. Konsultuje działania PR-owe dla innych organizacji pozarządowych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz